x
Acest site folosește cookie-uri Acceptați cookie-uri

Confidențialitate

Confidențialitate

Colectarea și utilizarea informațiilor

Colectăm informații personale, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, doar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de clienții noștri. Informațiile colectate sunt utilizate exclusiv în scopul prestării serviciilor de curățenie și nu sunt divulgate către terțe părți.

Păstrarea informațiilor personale

Informațiile personale ale clienților noștri sunt păstrate în siguranță și securizate într-un mediu controlat. Informațiile personale sunt păstrate doar pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate.

Accesul și corectarea informațiilor personale

Clienții noștri au dreptul să solicite accesul la informațiile personale colectate despre ei și să solicite corectarea oricăror inexactități din aceste informații. Clienții noștri pot solicita ștergerea informațiilor personale colectate despre ei, cu excepția cazurilor în care păstrarea acestor informații este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă sau în scopuri legitime.

Divulgarea informațiilor personale

Nu vom divulga informațiile personale ale clienților noștri către terțe părți, cu excepția cazurilor în care este necesar în scopul prestării serviciilor de curățenie sau în conformitate cu legislația aplicabilă.

Securitatea informațiilor

Adoptăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea informațiilor personale împotriva pierderii, accesului neautorizat sau utilizării incorecte.

Modificarea politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment și fără notificare prealabilă. Clienții noștri sunt rugați să consulte această politică de confidențialitate periodic pentru a fi informați cu privire la orice modificare adusă acesteia.