Regulament

Card de discount FRESH START

Regulament de obținere și utilizare a cardului de discount:
1. Dispoziții generale:
1.1. Cardul de discount (de reduceri) FRESH START este de tipul STANDART și se oferă Beneficiarului la realizarea primei comenzi în sumă de 2000 lei şi mai mult.
1.2. La eliberarea cardului de discount Beneficiarului i se solicită să completeze ancheta noastră internă şi să aprobe regulile de utilizare a cardului de discount.
1.3. Prin semnarea anchetei, Beneficiarul îşi exprimă acordul pentru primirea prin email şi/sau mesaj telefonic a ofertelor, promoţiilor, mesajelor publicitare şi de marketing cu privire la activitatea desfăşurată de FRESH START.
1.4. Unei persoane îi poate fi eliberat un singur card de discount.
1.5. Dacă persoana fizică reprezintă un agent economic, indicat în anchetă, reducerea este valabilă şi pentru persoana juridică.
1.6. Reducerea în baza cardului se oferă cu condiţia prezentării la momentul adresării.
1.7. Cardul prezent de discount acționează fără dreptul de transmitere a cardului unor persoane terțe.
2. Reguli de folosire a cardului de discount:
2.1. Principiul de calcul al reducerii:
Reducerea se atribuie în funcţie de suma plăţii pentru o comandă:

2.2. FRESH START îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de acţiune ale programului de discount.
2.3. Nu se colectează nici o plată suplimentară pentru eliberarea cardului.
2.4. FRESH START își rezervă dreptul de a anula sau modifica acțiunea cardurilor, regulile de folosire a cardurilor de discount în orice timp, atât cu o notificare prealabilă cu privire la acest fapt, trimisă beneficiarilor, cât și fără ea. Puteți afla referitor la toate modificările în Reguli accesând site-ul  www.freshstart.md . Deoarece condițiile de oferire a reducerilor și numărul lor pot fi modificate, proprietarii cardurilor de discount sunt în drept să aștepte o sumă a reducerilor, care este în vigoare la momentul cumpărării sau oferirii serviciului.
2.5. Beneficiarul este rugat să anunţe în timp util compania FRESH START  cu privire la modificările intervenite la numărul de telefon și alte date.
2.6. Necunoaşterea acestor informaţii nu formează o bază pentru înaintarea oricăror pretenţii din partea utilizatorilor cardurilor de discount.
3. Clauza de confidenţialitate. FRESH START vă asigură că datele pe care le completaţi în anchetă sunt confidenţiale şi nu vor fi dezvăluite unor terţe persoane.